SAMS er en landsdækkende interessegruppe under DSAM.

Du kan melde dig ind i DSAM her, og er du medicinstuderende, bliver du automatisk SAMS-medlem.

Som medlem af SAMS støtter du den fortsatte interesse for faget almen medicin, og du har stor mulighed for at påvirke udviklingen af samarbejdet med yngre almenmedicinere og speciallæger i almen medicin.
 

Hvad får du?

Som SAMS-medlem af DSAM får du:

  • IntroPracticus, et blad der introducerer dig i det organisatoriske netværk (sendes med dit velkomstbrev).
  • Medlemsbladet Practicus med artikler om udviklingen i almen medicin, de daglige udfordringer i almen praksis og artikler målrettet og skrevet af kommende speciallæger.
  • Stor rabat på årsmøderne i forhold til ordinære DSAM-medlemmer.
  • Nyhedsbreve fra DSAM og FYAM.

Pris

Medlemskabet koster 150 kr. i kontingent til DSAM.
Derudover skal du være medlem af LVS (LægeVidenskabelige Selskaber). Det koster 85 kr. uanset hvor mange medicinske selskaber du er medlem af. I alt betaler vi 235 kr., som bliver opkrævet af Lægeforeningen hvert år i maj måned.

Hvis man melder sig ind i perioden juni-december, slipper man i indmeldelsesåret for betalingen til LVS, men betaler alene kontingentet til DSAM.

Indmeldelse sker via en elektronisk formular på DSAM's hjemmeside.

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign