Sidst opdateret:
25. mar '21 kl. 11:17 af dt

SAMS Aarhus afholder løbende forskellige aktiviteter for sine medlemmer. Information om dette semesters arrangementer findes på vores facebookside.

Færdighedskursus:
En enestående mulighed for at blive introduceret til flere af de basale opgaver, man som medicinstuderende kan blive sat til i almen praksis. Kurset foregår over en hyggelig aften hvor kursisterne introduceres for blodprøvetagning, EKG, kapillærprøve, Strep-A podning, analyse af urinprøve og meget mere. Der er fokus på hands-on og kort afprøvning af opgaverne. Ved kursets afslutning får kursisten et bevis for basalt kendskab til ovenstående opgaver, som kan vedhæftes jobansøgning til almen praksis. Fra SAMS's side understreges det, at kurset ikke kan stå alene uden oplæring i den praksis man ansættes i. 

Læge for en aften:
På kurset Læge for en aften får medicinstuderende mulighed for at prøve kræfter med spændende cases, der repræsenterer nogle af de opgaver som løses i almen praksis. Til kurset roterer kursisterne typisk mellem 4 forskellige stationer, hvor kompetente læger instruerer og vejleder i case-løsning, ofte ved hjælp af fantomer. Hovedformålet med kurset er hands-on-erfaring med de kliniske cases og erfaringsdeling fra læge til de studerende.

Besøg i lægevagten:
Medicinstuderende kan med vores tiltag Besøg i Lægevagten komme med en almen praktiserende læge på job i lægevagten, enten i konsultationen eller på besøg. Dette giver den medicinstuderende mulighed for at følge én læge helt tæt på samt få indblik i alle de forskellige problemstillinger, der møder en praktiserende læge uden for lægehuset. 

Tur til Vestjylland:
Med turen til Vestjylland håber vi og Region Midtjylland, at flere medicinstuderende får øjnene op for de skønne omgivelser og gode muligheder, der er ved at arbejde som praktiserende læge i Vestjylland. Vi tager sammen fra Aarhus i bus og kører vestpå, hvor dagen er fyldt med oplevelser, både ude i naturen og på besøg i lægehuse i området, mens Region Midt står for forplejningen, hvor der absolut ikke mangler noget.

Foredrag:
Til vores aftenforedrag inviterer vi læger fra hoveduddannelsen og speciallæger i almen medicin der kommer og fortæller om et emne, som har relation til specialet. Tidligere emner har spændt bredt, bl.a. har det været muligt at høre om nutidens og fremtidens almen praksis, den transkulturelle konsultation, samarbejdet mellem modtagelsen og almen praksis, medicinsk cannabis og neuropati, MFR-vaccinen og akutte situationer der kan ses i almen praksis. Har du forslag til et emne, der vil være interessant, hører vi meget gerne fra dig!

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign